TOASnet

TOASnetin verkkosivuja huolletaan / TOASnet website is under maintenance.

TOASin kaikkien asuntojen Internet-yhteyksistä vastaa nykyään Sonera.
Vikailmoitukset Internet-yhteyden toiminnasta Soneran Helpson-tukipalveluun: 0200 600 630.

Internet service to all TOAS apartmens is now provided by Sonera.
Problem reports regarding Internet connections & support through Helpson service: 0200 600 630 / +358 200 600 630

Kaikki muut vikailmoitukset / all other fault reports: www.toas.fi


Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö 2015